Prodej a servis strojů a zařízení pro povrchovou úpravu

Diskontinuální čištění odpadních průmyslových vod - Taltech s.r.o.


K diskontinuálnímu čištění odpadních vod z průmyslových podniků slouží průmyslově ČOV. Sestává z míchaného reaktoru. Nad tímto reaktorem je instalováno chem. hospodářství s ruční obsluhou. Aby byl k chem. hospodářství snadný přístup je u reaktoru obslužná plošina, která zároveň obsluze slouží při dávkování čisticích komponentů, kontrole pH a sledování procesu čištění. Z obslužné plošiny jsou přístupné prvky ovládacího panelu a z této plošiny také obsluha sleduje čerpání vyčištěné vody, kalové suspenze do zahušťovacího vaku. Reaktor je vevařen do samostatné nádrže která slouží jednak jako akumulace, ale i jako homogenizační jímka pro smíchání oplachových vod s koncentrovanými lázněmi.

Vzhledem k požadavku na kvalitu vyčištěné vody za NS je nutné k neutralizaci a vyčištění odpadních vod použít technologii srážení pomocí koagulantu a flokulantu s vápnem v práškové formě jako neutralizačního činidla. Na výtoku vyčištěné vody z NS je osazena filtrační jednotka, která může mít náplň buď pískovou nebo aktivní uhlí. Vzhledem k nízkým povoleným hodnotám znečišťujících látek na výtoku z ČOV doporučujeme aktivní uhlí. Tato jednotka slouží jako pojistka pro únik NL z technologie čištění a zároveň je schopna výrazně ovlivnit kvalitu vyčištěné vody.

Proto, že chem. hospodářství je umístěno nad reaktorem lze na přání provozovatele čistírnu vybavit ručním čerpadlem pro přečerpávání chemikálií do zásobních nádrží. Flokulant je připravován v malém množství jako 5% a na požadovanou koncentraci je rozpouštěn v zásobní nádrži.

Protože se jedná o diskontinuální technologii čištění je nutné počítat s větší sběrnou jímkou, jejíž objem je určován v závislosti na množství vod k čištění. Celý technologický proces trvá přibližně 45 - 60 min.

Novinky

PRODEJ LAKOVACÍ KABINY

D 7000 x Š 4000 x V 3000mm


Vnitřní pohled:

PRODEJ KOMOROVÉHO TRYSKACÍHO STROJE

Aktuální AKČNÍ nabídka

AKCE - náhradní díly >>
AKCE - filtrační patrony >>
AKCE - filtrační materiály >>

Pronájem vysokotlakého lakovacího zařízení


Ceník a parametry si můžete prohlédnout v přiloženém PDF souboru.

VPsystem webdesign / tvorba www stránek