Prodej a servis strojů a zařízení pro povrchovou úpravu

Chemická přeúprava povrchů - Taltech s.r.o.

Trendem posledních několika let jsou barevné povrchy a s tím spojené nanášení organických vrstev na železné, ocelové a pozinkované povrchy.
Výsledná organická vrstva splňuje především dva hlavní úkoly:
- propůjčuje kovovému povrchu dekorativní vzhled
- vytváří efektivní protikorozní ochranu základního materiálu


Na začátku každého průmyslového zpracování povrchu stojí povrchová předúprava materiálu. Dle druhu, jakosti a požadované funkce povrchu je v současnosti k dispozici mnoho různých metod předúpravy.

Dva z nejdůležitějších úkolů chemické předúpravy přitom jsou:
- vytvoření odpovídající konverzní vrstvy (transformační vrstvy), která zaručuje přilnavost mezi povrchem a následnou vrstvou
- optimální protikorozní ochranu základního materiálu

Vhodnými chemickými reakcemi se většinou základní materiál připraví pro úpravu povrchu (vytvoření vrstvy) tak, že se dosáhne účinného přilnavého efektu. Během chemické předúpravy se vytvoří slabá konverzní vrstva na kovovém povrchu, která poskytuje ve spojení s následným lakováním optimální ochranu. Cílem této předúpravy je zajistit přilnavost mezi základním materiálem a vrstvou a současně zvýšit odolnost proti korozi systému - základního materiálu/vrstvy.

Pro předúpravu ocelového povrchu před lakováním lze zvolit několik technologických postupů, které se od sebe výrazně liší a poskytují podkladovému materiálu rozdílné výchozí parametry. Znalost těchto technologických postupů umožňuje poté zvolit optimální variantu chemické předúpravy ocelového materiálu. Pomocí pasivačních přípravků lze v při zvoleném technologickém postupu zajistit vyšší korozní odolnost podkladového materiálu.

K těmto technologiím na chemickou předúpravu dodávámě ČOV

Novinky

PRODEJ LAKOVACÍ KABINY

D 7000 x Š 4000 x V 3000mm


Vnitřní pohled:

PRODEJ KOMOROVÉHO TRYSKACÍHO STROJE

Aktuální AKČNÍ nabídka

AKCE - náhradní díly >>
AKCE - filtrační patrony >>
AKCE - filtrační materiály >>

Pronájem vysokotlakého lakovacího zařízení


Ceník a parametry si můžete prohlédnout v přiloženém PDF souboru.

VPsystem webdesign / tvorba www stránek